In de gemeente Oss zijn er diverse organisaties die zich bezig houden met “arbeidsmatige activiteiten”. Dit varieert van een betekenisvolle dag tot arbeidsparticipatie.
Er zijn ook vele burgers en organisaties die allerlei klussen hebben waar ze niet aan toe komen of niet kunnen betalen.
Vraag en aanbod kunnen we bij elkaar brengen waarbij gedacht wordt vanuit de behoeften van mensen.
We zijn een verzamelpunt voor alle mogelijke opdrachten en een verdeelcentrum van mensen en middelen om maatschappelijk nuttige klussen uit te voeren voor burgers, bedrijven en instellingen.

In de Deel vestigt DeelgenotenOss een werf als centraal punt. Daar wordt gezorgd voor klusteams die de maatschappelijke verantwoorde klussen uit gaan voeren in een ander ritme dan op de reguliere arbeidsmarkt. Een gastvrouw zorgt voor de opvang, waarbij natuurlijk de koffie/ thee klaar staat.

Deelnemers met een zorgtraject blijven begeleiding krijgen door hun ambulant begeleider.

Deelnemers zonder zorgtraject krijgen basisbegeleiding vanuit het instituut waar ze actief zijn.

Onze leidraad is: meedoen naar vermogen, meer eigen regie, deel uitmaken van de samenleving, nuttig zijn en voelen.