DeelgenotenOss werkt met mensen die niet zonder meer hun weg vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Anderzijds werft zij opdrachten die uiteindelijk zorgen voor een kostendekkende exploitatie. De focus ligt op opdrachten die niet in de reguliere economie worden aangeboden c.q. aangenomen, maar wel nuttig en vaak nodig zijn voor individuele burgers of bedrijven en instellingen.

De mogelijkheden van de deelnemers zijn het uitgangspunt bij het indelen van teams die de diverse opdrachten uit gaan voeren. Ze kunnen, waar mogelijk, doorgroeien en verder ontwikkelen. Anderen zullen zich voornamelijk als vrijwilliger aanbieden en daar zingeving aan ontlenen. Hierbij wordt alleen gekeken naar de deelnemer en niet naar waar iemand vandaan komt. Een team bestaat daardoor over het algemeen uit mensen van diverse instituten die enigerlei vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk of werkervaringsplaatsen hebben. Elk team heeft een projectverantwoordelijke.

Op basis van beschikbaarheid wordt een planning gemaakt. Rekening houdend met het ontwikkelings- en bekwaamheidsniveau van de diverse deelnemers. Er wordt weliswaar gewerkt met afspraken over kwaliteit en levertijd, vooraf wordt echter gecommuniceerd dat de klant rekening moet houden met een afwijking daarvan tot 50%.