Klussen in Huis

Ophangen woon-accessoires
Batterijen van rookmelders vervangen
Monteren eenvoudig bouwpakket

 Klussen in de Tuin

Gras maaien / onkruid weghalen
Bladeren wegvegen
Snoeien van lage heggen, struiken en bomen

 Dienst verlening

Horeca / bezorgen / boodschappen doen

 Overige klussen

Klussen welke niet in de categoriën Tuin, Huis of Dienstverlening valt.

 Alle Klussen

Een overzicht van alle beschikbare klussen.

ban spotlight

Open Dag 25 november, komt u ook?

Inmiddels is Deelgenoten Oss een kleine 4 jaren actief.  Tot nu toe hebben we ons met name toegelegd op het zorgen dat mensen beteke...

Missie Deelgenoten

De missie van Deelgenoten is:
dat alle mensen actief deelnemen aan de samenleving in betekenisvolle dagen.

Wij erkennen en waarderen ieder mens. Hierbij omarmen wij dat onze samenleving bestaat uit een diversiteit van mensen met verschillende mogelijkheden en kwaliteiten, met diverse hulpvragen en behoeftes.
Wij bieden iedere mens hulp en koppelen vraag en aanbod van maatschappelijke deelname aan een zinvolle dag-invulling, die betekenisvol is voor alle deelgenoten. Deelgenoten ontwikkelen, in passende activiteiten en diensten, de eigen kwaliteiten en leren hierbij de eigen mogelijkheden en die van de omgeving kennen. Deelgenoten groeien naar actieve deelname aan de samenleving in een voor hen passend opzet en krijgen daarbij de benodigde ruimte om hun weg vinden in de omgeving. Hierbij worden zowel activiteiten-aanbieders als -vragers gestimuleerd om positieve bijdragen in de samenleving te leveren.

Wij stimuleren het ontdekken, inzetten en door ontwikkelen van eigen kracht.
Enerzijds door mensen te ontzorgen met allerlei praktische zaken waardoor hun welzijn toeneemt. Anderzijds door mensen de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen tot een voor hen optimaal niveau, waarbij ze zichzelf als betekenisvol voor de maatschappij c.q. arbeidsmarkt ervaren.

 Terug