Klussen in Huis

Ophangen woon-accessoires
Batterijen van rookmelders vervangen
Monteren eenvoudig bouwpakket

 Klussen in de Tuin

Gras maaien / onkruid weghalen
Bladeren wegvegen
Snoeien van lage heggen, struiken en bomen

 Dienst verlening

Horeca / bezorgen / boodschappen doen

 Overige klussen

Klussen welke niet in de categoriën Tuin, Huis of Dienstverlening valt.

 Alle Klussen

Een overzicht van alle beschikbare klussen.

ban spotlight

IMG 20240418 WA0004

De kaarsengieterij in volle gang

In onze kaarsengieterij is men druk bezig om kaarsen te produceren van koolzaadwas. Dit is beter voor het milieu en ze branden ook nog ee...

We staan voor:

 1. Het inrichten van betekenisvolle dagen met deelgenoten, waardoor welzijn
  bevorderd wordt en mensen zich kunnen ontwikkelen tot een voor hen optimaal niveau.
 2. Klussen met een maatschappelijk verantwoord karakter. We doen klussen voor mensen en
  organisaties die behoefte hebben aan hulp en waarvoor de deelnemers nuttige
  activiteiten uit kunnen voeren en/of nuttige producten kunnen maken.
 3. Samenwerken, dwars door instituties heen. Zo kunnen we optimale praktische klussen doen
  door teams van deelnemers aan (arbeidsmatige) dagbesteding, leer- werkprojecten,
  vrijwilligers en andere belanghebbenden.

De missie van Deelgenoten is:
dat alle mensen actief deelnemen aan de samenleving in betekenisvolle dagen.

Wij erkennen en waarderen ieder mens. Hierbij omarmen wij dat onze samenleving bestaat uit een diversiteit van mensen met verschillende mogelijkheden en kwaliteiten, met diverse hulpvragen en behoeftes.
Wij bieden iedere mens hulp en koppelen vraag en aanbod van maatschappelijke deelname aan een zinvolle dag-invulling, die betekenisvol is voor alle deelgenoten. Deelgenoten ontwikkelen, in passende activiteiten en diensten, de eigen kwaliteiten en leren hierbij de eigen mogelijkheden en die van de omgeving kennen. Deelgenoten groeien naar actieve deelname aan de samenleving in een voor hen passend opzet en krijgen daarbij de benodigde ruimte om hun weg vinden in de omgeving. Hierbij worden zowel activiteiten-aanbieders als -vragers gestimuleerd om positieve bijdragen in de samenleving te leveren.

De visie van Deelgenoten is:

dat wij door samenwerking meer mogelijkheden creëren voor betekenisvolle dagen.

We ervaren het nut van onze activiteiten, omdat die waarde toevoegen in zowel extra tijd als kwaliteit voor de samenleving. We voelen ons hierdoor nuttig, doen actief mee in de samenleving en worden gewaardeerd.  

Op deze manier kunnen we onze mogelijkheden, kwaliteiten en talenten ontwikkelen en uitzoeken waarmee we de meeste affiniteit hebben.

Wij bieden mogelijkheden voor eenieder die behoefte heeft aan de invulling van betekenisvolle dagen tot mensen die dichtbij een intrede op de reguliere arbeidsmarkt zijn.

Deelgenoten:

 • weten zich gekend, voelen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd. Zij ervaren dat betrokkenheid, betrouwbaarheid, wederzijds respect en zorg voor elkaar en de gemeenschap, van belang is.

 • nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leren en prestaties, leggen binnen de eigen mogelijkheden verantwoording af over gemaakte keuzes en denken na over hoe ze tot deze keuzes komen.

 • hebben allen unieke persoonlijkheden en kwaliteiten die we in het werk en in gesprekken met elkaar ontdekken, ontplooien en verder gaan ontwikkelen. Deelgenoten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en kunnen in veiligheid zichzelf ontwikkelen in verbinding met anderen en de omgeving.