Klussen in Huis

Ophangen woon-accessoires
Batterijen van rookmelders vervangen
Monteren eenvoudig bouwpakket

 Klussen in de Tuin

Gras maaien / onkruid weghalen
Bladeren wegvegen
Snoeien van lage heggen, struiken en bomen

 Dienst verlening

Horeca / bezorgen / boodschappen doen

 Overige klussen

Klussen welke niet in de categoriën Tuin, Huis of Dienstverlening valt.

 Alle Klussen

Een overzicht van alle beschikbare klussen.

ban spotlight

Open Dag 25 november, komt u ook?

Inmiddels is Deelgenoten Oss een kleine 4 jaren actief.  Tot nu toe hebben we ons met name toegelegd op het zorgen dat mensen beteke...

Doelen Deelgenoten

We staan voor:

 1. Het inrichten van betekenisvolle dagen met deelgenoten, waardoor welzijn
  bevorderd wordt en mensen zich kunnen ontwikkelen tot een voor hen optimaal niveau.
 2. Klussen met een maatschappelijk verantwoord karakter. We doen klussen voor mensen en
  organisaties die behoefte hebben aan hulp en waarvoor de deelnemers nuttige
  activiteiten uit kunnen voeren en/of nuttige producten kunnen maken.
 3. Samenwerken, dwars door instituties heen. Zo kunnen we optimale praktische klussen doen
  door teams van deelnemers aan (arbeidsmatige) dagbesteding, leer- werkprojecten,
  vrijwilligers en andere belanghebbenden.
 • Het bijdragen aan de realisatie van een parallelle arbeidsmarkt voor mensen die
  maatschappelijk nuttig werk verrichten in een ander ritme dan van hen verlangd wordt op
  de reguliere arbeidsmarkt.
 • Positieve resultaten met mensen en in financieel opzicht. Deelgenoten heeft geen
  winstoogmerk maar wil financieel gezond zijn. Wij werken met laagdrempelige bedragen
  en diensten om toegankelijk te zijn. Het positief resultaat brengen we in ter versterking van
  Deelgenoten Oss.
 •  Terug